Ihr Webbrowser ist veraltet und wird von Microsoft Windows nicht mehr unterstützt. Aktualisieren Sie auf einen neueren Browser, indem Sie eine dieser kostenlosen Alternativen herunterladen.

Flora Plant FaviconLet’s be clear

Waarschijnlijk ben je op deze pagina terechtgekomen omdat je van onze planeet houdt. Misschien ben je op zoek naar manieren om het verschil te maken, en dat is te gek! Wij gaan ons best doen om je uit te leggen hoe overstappen op Flora Plant jouw impact op het klimaat kan verminderen.

Voedselconsumptie veroorzaakt een kwart van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen*; een kwart! Wij denken dat wij hier verandering in kunnen brengen. Goede acties, hoe klein dan ook, kunnen voor echte grote veranderingen zorgen, als ze door velen worden overgenomen.

*Ref: Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. J.Poore T.Nemecek. Science 01 Jun 2018. DOI: 10.1126/science.aaq0216

 

Flora Plant FaviconDuurzaamheidsverwarring

Duurzaamheid; iedereen praat erover. Hoewel dit iets geweldigs is, kan het woord “duurzaam” voor verwarring zorgen. Het is een gemakkelijk woord om in een gesprek te gooien, maar moeilijk om daadwerkelijk uit te leggen. Omdat duurzaam voor verschillende mensen verschillende dingen kan betekenen, proberen we dit begrip hier helemaal te vermijden en gewoon te focussen op wie wij zijn en wat wij doen.

 

Flora Plant FaviconLet's talk footprints

Als we kijken hoe Flora Plant een minder schadelijke impact heeft op de planeet, meten we dat aan de hand van de Climate Footprint, ofwel klimaatvoetafdruk. De klimaatvoetafdruk wordt omschreven door alle broeikasgassen die worden uitgestoten tijdens de levensduur van het product, van het veld tot op je bord.

Om onze klimaatvoetafdruk te berekenen, hebben we een uitgebreide evaluatie van de levenscyclus van Flora Plant uitgevoerd. Bij de levenscyclusanalyse is rekening gehouden met alle activiteiten die verband houden met het produceren van Flora Plant. Dit betreft de natuurlijke ingrediënten, productie, transport en verpakking.

De klimaatvoetafdruk voor Flora Plant is 0,5 kg CO2 eq per 100g. Kooldioxide-equivalenten of CO2-equivalent is de manier waarop verschillende broeikasgassen in gemeenschappelijke eenheid worden beschreven.

 

Flora Plant FaviconComparing is Sharing

Natuurlijk zijn klimaatvoetafdrukken goed om te weten, maar het maakt het niet makkelijker om te beslissen wat je in de supermarkt gaat kopen. Daarom hebben we ervoor gekozen jou een houvast te geven waarmee je ons kunt vergelijken, namelijk roomboter:

In vergelijking tot roomboter, heeft Flora Plant een 50% kleinere klimaatvoetafdruk, oftewel impact op het klimaat.

Om dit in de context van je dagelijkse boodschap te plaatsen: Als je 250g roomboter ruilt voor 250g Flora Plant, bespaar je de planeet 1,8kg CO2-equivalent.

Door over te stappen van één pak roomboter van 250g naar één pak Flora Plant van 250g, kan je de CO2 equivalenten besparen die gelijk staan aan 7km in een auto te rijden of 220 nachten lang een smartphone op te laden! (gebaseerd op Flora Plant vergeleken met gemiddelde Europese roomboter). Dat is toch weer een ritje naar de supermarkt, ja toch?

 

Flora Plant FaviconSays who?

AAls het gaat om het berekenen en vergelijken van een klimaatafdruk, doen we dat niet alleen, maar gebruiken we de expertise van Quantis. Quantis is een onafhankelijke organisatie die gespecialiseerd is in duurzaamheid. Wetenschappers, strategen en zelfs een zuivelexperts leveren statistieken en tools om de klimaatimpact te meten en hierover te adviseren. Je kan hun volledige technische samenvatting over Flora Plant’s klimaatvoetafdruk hier lezen.